เอกลักษณ์แห่งทองแท้ คุณภาพเป็นเนื้อเดียว.....

"จากอ่างทอง สู่อยุธยา และกรุงเทพฯ คุณจะได้พบความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แห่งการออกแบบและ คุณภาพที่เชื่อถือได้แห่งร้าน ต้นมะขามช่างทองเหมือนกันทุกสาขา จากร่มเงาต้นมะขามต้นเดิม ที่จะยังคงบรรจงประดิษฐ์ความประทับใจ ให้คุณตลอดไป" 

TAMA JEWELRY by ต้นมะขามช่างทอง 

THAI Gold&Jewelry Stylist. since 1910

ADVERTISEMENT

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 

ADVERTISEMENT

QUICK LINK 

 

 

 Copyright © 2009 Tama Jewelry & Goldsmiths. All rights reserved.

Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.