การรับประกันสินค้า

การดูแลรักษาสินค้า

สินค้าจาก ต้นมะขามช่างทอง และ ทามาจิวเวลรี่ โดยต้นมะขามช่างทอง ทุกชิ้นทำจากวัสดุที่มีมูลค่าสูง และ เพชรหรืออัญมณีมีค่า และต้องการ การดูแลรักษาแบบเฉพาะแล้วแต่สินค้าแต่ละชิ้น  การใช้สินค้าจากร้านควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า และเช็ดให้แห้งก่อนเก็บทุกครั้ง เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้า ควรปรึกษาร้านผู้จำหน่ายสินค้าให้ หรือ ติดต่อทีมช่าง และทีมบริการของ ทามา จิวเวลรี่ โทร 0816848000

การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก ต้นมะขามช่างทอง หรือ  ทามา จิวเวลรี่ โดย ต้นมะขามช่างทอง มีการรับประกัน ชุบ ล้างซ่อม ฟรีค่าทำ ระยะเวลารับประกัน สูงสุด  1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า เว้นแต่ทางร้านผู้ขายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการต่อเติมหรือแก้ไข มาก่อน และ ต้องมีใบรับประกันที่ทางร้านออกให้ หรือใบเสร็จรับเงินที่ซื้อไปมาด้วยทุกครั้ง

การรับซื้อคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า

สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก ต้นมะขามช่างทอง หรือ  ทามา จิวเวลรี่ โดย ต้นมะขามช่างทอง หากซื้อแล้วต้องการนำมาขายคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า จะต้องคำนวนราคาขายคืนใหม่ วันและเวลาที่นำมาขายหรือเปลี่ยน  หมายเหตุ  ราคาสินค้าที่นำมาขายหรือเปลี่ยน เมื่อกำหนดราคาขายโดยร้านผู้รับซื้อคืนแล้ว ราคาสินค้านั้นอาจมีราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อไป  ทางร้านขอสงวนสิทธิในการกำหนดราคารับซื่อคืนหรือเปลี่ยนสินค้า  เว้นแต่ทางร้านผู้ขายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างการรับซื้อคืน

 • ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวสินค้า และสภาพของสินค้า วันที่มาขาย
 • เมื่อขายหรือเปลี่ยน ราคาอาจไม่ตรงตามตัวอย่างข้างล่างนี้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ทองรูปพรรณ  96.5%หนัก 1 บาท ได้ราคา 93.5% จากราคาทองแท่ง 96.5รับซื้อคืน
 • ทองรูปพรรณ  99.99 หนัก 1 บาท ได้ราคา +1000 จากราคาทองรูปพรรณ 96.5รับซื้อคืน
 • ทองรูปพรรณ  90%  หนัก 1 บาท ได้ราคา 60% จากราคาทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อคืน
 • ทองแท่ง        96.5%  รับซื้อคืนตามประกาศ สมาคมค้าทองคำ (ไม่หักเงิน)
 • ทอง              750  หนัก 1 บาท ได้ราคา 40% จากราคาทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อคืน

ตัวอย่างการคำนวนราคาสินค้า 

การคำนวนราคาสินค้า

 • { น้ำนักทอง(กรัม) ÷ 15.2 } x ราคาทองต่อบาท = ราคาเฉพาะค่าทอง
 • ราคาเฉพาะค่าทอง + ผลรวมค่าทำ + ผลรวมค่าเพชรหรือพลอย(ถ้ามี)

= ราคารวมสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ราคารวมสินค้า - ราคาทองที่ได้รับยกเว้นภาษีตามกฏหมาย = จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี
 • (จำนวนเงินที่นำมาคิดภาษี x 7) ÷107

= ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย

© Copyright tamajewelry.com