ราคาทอง วันที่ 

3 พฤษจิกายน 2558      เวลา : 10:30 น.

ทอง %                                                            ราคารับซื้อ                    ราคาขายออก

ทองแท่ง 96.5%                                                19,050                        19,150

ทองแท่ง 99.99                                                 19,250                        20,350

ทองแท่ง 90%                                                   12,383                         19,150

ทองรูปพรรณ ลายโซ่ตัน 96.5%                       17,812                               -

ราคาทองขาว ต่อกรัม  ราคากรัมละ                         -                                  2,260

info@goldconcept.co.uk      or       call: 0816848000

-