บัตรใช้แทนเงินสด มูลค่า 500 บาท ใช้สำหรับลดราคาสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป


บัตรใช้แทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท ใช้สำหรับลดราคาสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

บัตรใช้แทนเงินสด มูลค่า 5,000 บาท ใช้สำหรับลดราคาสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

TAMA Charity Program